Searching...
30/04/12

60 Sahabat Nabi Muhammad SAW


60 Sahabat Nabi Muhammad SAW
 1. Mush’ab bin Umair: Duta Islam Pertama & Bapak Tauhid
 2. Salman Al Farisi: Pencari Kebenaran
 3. Abu Dzar Al Ghifari : Tokoh Gerakan Hidup Sederhana
 4. Bilal bin Rabah: Muadzin Rasullulah & Lambang Persamaan Derajat Manusia
 5. Abdullah bin Umar: Tekun Beribadah dan Mendekatkan Diri Kepada Allah
 6. Sa’ad bin Abi Waqqash : Singa yang Menyembunyikan Kukunya
 7. Shuhaib bin Sinan : Abu Yahya Pedagang yang Selalu Mendapat Laba
 8. Mu’adz bin Jabal : Cendekiawan Muslim yang Paling Tahu Mana yang Halal dan Mana yang Haram
 9. Miqdad bin ‘Amr : Pelopor Barisan Berkuda dan Ahli Filsafat
 10. Said bin ‘Amir : Pemilik Kebesaran di Balik Kesederhanaan
 11. Hamzah bin Abdul Mutthalib : Singa Allah dan Panglima Syuhada
 12. Abdullah bin Mas’ud : Yang Pertama Kali Mengumandangkan Al Quran dengan Suara Merdu
 13. Hudzaifah Ibnul Yaman : Seteru Kemunafikan, Kawan Keterbukaan
 14. Ammar bin Yasir : Seorang Tokoh Penghuni Surga
 15. Ubadah bin Shamit : Tokoh yang Gigih Menentang Penyelewengan
 16. Khabbab bin Arats: Guru Besar Dalam Berqurban
 17. Abu ‘Ubaidah Ibnul Jarrah : Orang Kepercayaan Ummat
 18. Utsman bin Mazh’un : Yang Pernah Mengabaikan Kesenangan Hidup Duniawi
 19. Zaid bin Haritsah : Tak Ada Orang yang Lebih Dicintainya Daripada Rasulullah
 20. Ja’far bin Abi Thalib: Jasmani  Maupun Perangainya Mirip Rasulullah
 21. Abdullah bin Rawahah :Yang Bersemboyan ‘Wahai Diri Jika Kau Tidak Gugur di Medan Juang Kau Tetap Akan Mati Walau di Atas Ranjang’
 22. Khalid Ibnul Walid: Pedang Allah yang Selalu Terhunus
 23. Qais bin Sa’ad bin ‘Ubadah: Ahli Tipu Muslihat Dari Arab
 24. Umair bin Wahab: Jagoan Quraisy yang Terbaik
 25. Abu Darda’: Ahli Hikmat dan Budiman
 26. Zaid bin Al Khaththab: Rajawali Pertempuran Yamamah
 27. Thalhah bin Ubaidillah: Pahlawan Perang Uhud
 28. Zubair bin Awwam: Pembela Rasullulah
 29. Khubaib bin ‘Adi: Pahlawan Syahid di Kayu Salib
 30. Umair bin Sa’ad: Tokoh yang Tiada Duanya
 31. Zaid bin Tsabit: Penghimpun Kitab Suci Al Qur’an
 32. Khalid bin Sa’id bin ‘Ash: Pasukan Berani Mati Angkatan Pertama
 33. Abu Ayyub Al Anshari: Pejuang di Waktu Senang atau Susah
 34. Abbas bin Abdul Muthalib: Pengurus Air Minum Mekkah dan Medinah
 35. Abu Hurairah: Otaknya Bagai Gudang di Zaman Turunnya Wahyu
 36. Al Barra bin Malik: “Allah dan Surga “
 37. Utbah bin Ghazwan: Lusa Tidak Ada Pejabat Mirip Saya
 38. Tsabit bin Qais: Juru Bicara Rasulullah
 39. Usaid bin Hudhair: Pahlawan Hari Saqifah
 40. Abdurrahman bin Auf: Harta Selalu Datang
 41. Abu Jabir Abdullah bin Amr bin Haram: Seseorang yang di Naungi Malaikat
 42. Amr bin Al Jamuh: Dengan Pincangku, Ku Rebut Surga
 43. Habib bin Zaid: Lambang Cintah Kasih dan Pengorbanan
 44. Ubai bin Ka’ab: “Selamat, Ilmu yang Engkau Capai!”
 45. Sa’ad bin Mu’adz: “Kebahagiaan Bagimu Wahai, Abu Umar!”
 46. Sa’ad bin Ubadah: Pembawa Bendera Anshar
 47. Usamah bin Zaid: Kesayangan, Putra Dari Kesayangan
 48. Abdurrahman bin Abi Bakar: Pahlawan Sampai Akhir Hayat
 49. Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash: Tekun Beribadat dan Bertaubat
 50. Abu Sufyan bin Harits: Habis Gelap Terbitlah Terang
 51. Imran bin Hushain: Menyerupai Malaikat
 52. Salamah bin Al ‘Akwa: Pahlawan Pasukan Infanteri
 53. Abdullah bin Zubair: Tokoh Pengejar Mati Shahid
 54. Abdullah bin Abbas: Kyai Umat Kini
 55. Abbad bin Bisyir: Disertai Cahaya Allah
 56. Suheil bin ‘Amar: Kumpulan Orang Terbebas, Kumpulan Pahlawan
 57. Abu Musa Al Asy’ari: Ikhlas, Setelah Itu yang Terjadi Terjadilah
 58. Thufail bin ‘Amr Ad Dausi: Suatu Fitrah yang Cerdas
 59. ‘Amr bin ‘Ash: Pembebas Mesir dari Pasukan Romawi
 60. Salim Maula Abu Hudzaifah: Sebaik-baik Pemikul Al Qur’an

0 comments:

Posting Komentar

 
Back to top!